Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.317.536 RON

Castigatorul Licitatiei: SC METAL TRADE INTERNATIONAL SRL
Anunt de atribuire numarul 132388/24.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124813
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC MIZARA IMPEX SRL
Adresa postala: Str preciziei, nr 3F, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011753, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Ursu, Tel. +40 0212306072, Email: [email protected], Fax: +40 0212306071, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: comert cu ridicata
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Regiunea Sud-Est, Zona libera Vraila, Perimetrul 1
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei investitii cuprinzand urmatoarele obiecte : -cladire administrativa;
-cladire de utilitati;
-parc de rezervoare + statie pompare;
-cheu;
-estacada;
-statie pompare - captare apa din Dunare;
-compartimentari parc rezervoare;
-cale ferata;
-drumuri;
-cabina poarta;
-retele exterioare alimentare cu apa;
-retele exterioare canalizare;
-lucrari electrice in statia 100/20/6 KV;
-posturi de transformare;
-retele electrice LES 20 KV.Loturile supuse achizitiei : Lotul 1 ? Lucrari de constructii ;Lotul 2 - Cale ferata ;Lotul 3 ? Cheu, statie pompare - captare apa din Dunare ;Lotul 4 - Drumuri ;Lotul 5 - Instalatii electrice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 317, 536.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S210-341989din02.11.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S250-408269din29.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 359 Denumirea: Contract lucrari - Cheu, statie pompare - captare apa din Dunare
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC METAL TRADE INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: STR. BASARABIEI, NR.1, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800201, Romania, Tel. +40 0236449215, Fax: +40 0236449997
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8383198.17 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7454224.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 360 Denumirea: Contract de lucrari - Instalatii electrice
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TIAB SA
Adresa postala: STR. PICTOR VERONA, NR.17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010312, Romania, Tel. +40 0213021230, Fax: +40 0239615347
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 874850.38 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 863312.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local? , Domeniul major de interventie 4.1 ?Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala?
VI.2) Alte informatii
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: -Ursu Constantin?Presedinte echipa de evaluare-Closca Valentin?membru echipa de evaluare-Panciu Elena-membru echipa de evaluare-Topor Marian-membru echipa de evaluare-Enciu Maranda?manager proiect-Iosef Sorin?manager proiect
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor organism cu activitate administrativ-jurisdictionala.
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridc din cadrul SC MIZARA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Preciziei, nr.3F, sectorul 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 0746010025, Fax: +40 0212306071
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2012 16:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer