Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari privind "Modernizarea unor drumuri judetene pe raza judetului Satu Mare"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.806.528 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Anunt de atribuire numarul 27855/24.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22364
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: JANETTA DELIA AURORA PATCAS, Tel.0261-713072, In atentia: ing. Seres Ioan, Email: [email protected], Fax: 0261-713072; 0261-710651
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari privind "Modernizarea unor drumuri judetene pe raza judetului Satu Mare"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reteaua de drumuri judetene din judetul Satu Mare, clasificete conform HG 540/2000, pe tronsoanele nominalizate in anexa nr.1 la Caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare a unor sectoare de drumuri judetene pe raza judetului Satu Mare, constand in lucrari de: reparatii impietruiri, impietruiri, macadam, burdusiri, reparatii prin plombari cu mixtura si executarea unor covoare asfaltice in grosime de 6 cm.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233220-7 - Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.1)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
45233160-8-Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.1)
45233330-1-Lucrari de fundatie pentru drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 806, 527.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret/lot
70%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarilor/lot
15%
Descriere:
3.
perioada de garantie acordata lucrarilor/lot
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
38/2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9836 Denumirea: Modernizarea unor drumuri judetene, pe raza jud.Satu Mare pe tronsonul DJ196C Piscolt-...-DJ196C
V.1) Data atribuirii contractului 12/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Adresa postala: str.Victoriei nr.6 SC.B et.3 ap.9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710248, Romania, Tel.0231-518912, Fax: 0231-518912
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2422144.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9837 Denumirea: Modernizarea unor drumuri judetene, pe raza jud.Satu Mare pe tronsonul DJ194 SM-Bercu-...-DJ194
V.1) Data atribuirii contractului 12/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Adresa postala: str.Victoriei nr.6 SC.B et.3 ap.9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710248, Romania, Tel.0231-518912, Fax: 0231-518912
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3210973.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9838 Denumirea: Modernizarea unor drumuri judetene, pe raza jud.Satu Mare pe tronsonul DJ194D Ardud-...-DJ194D
V.1) Data atribuirii contractului 12/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Adresa postala: str.Victoriei nr.6 SC.B et.3 ap.9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710248, Romania, Tel.0231-518912, Fax: 0231-518912
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 790708.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9839 Denumirea: Modernizarea unor drumuri judetene, pe raza jud.Satu Mare pe tronsonul DJ109KOrasu Nou-...-DJ109K
V.1) Data atribuirii contractului 12/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Adresa postala: str.Victoriei nr.6 SC.B et.3 ap.9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710248, Romania, Tel.0231-518912, Fax: 0231-518912
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1226092.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9840 Denumirea: Modernizarea unor drumuri judetene, pe raza jud.Satu Mare pe trons.DJ196B Foieni-Berea-...-DJ196B
V.1) Data atribuirii contractului 12/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Adresa postala: str.Victoriei nr.6 SC.B et.3 ap.9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710248, Romania, Tel.0231-518912, Fax: 0231-518912
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 981372.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9841 Denumirea: Modernizarea unor drumuri judetene, pe raza jud.Satu Mare pe trons.DJ109P Intersectie DC38-..-DJ109P
V.1) Data atribuirii contractului 12/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEHNIC-ASIST SRL BOTOSANI
Adresa postala: str.Victoriei nr.6 SC.B et.3 ap.9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710248, Romania, Tel.0231-518912, Fax: 0231-518912
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1803899.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str. Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0261-710661
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Satu Mare - Biroul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel.0261-713072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2008 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer