Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari ?REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE INTERJUDETENE DJ 282C, DJ 282, DJ 282B IASI-BOTOSANI - Cod SMIS 962


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.324.980 RON

Castigatorul Licitatiei: EKY-SAM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144000/27.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142181
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari ?REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE INTERJUDETENE DJ 282C, DJ 282, DJ 282BIASI-BOTOSANI- Cod SMIS 962
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: JUDETUL IASI
Teritoriul administrativ al comunelor Tiganasi ? Vladeni ? Sipote ? Plugari.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari de constructie de drumuri si poduri - rest de executat + lucrari noi, din cadrul proiectului: ?REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURIIRUTIERE INTERJUDETENE DJ 282C, DJ 282, DJ282BIASI - BOTOSANI?COD SMIS 962Valoarea estimata totalaa contractului de lucrari este 56.061.309, 59 lei, fara TVA, echivalent a 13.002.135, 95 euro, la cursul BNR din data de 08 mai 2013, 1 euro = 4, 3117 RON, din care valoarea estimata a cheltuielilor , ,diverse si neprevazute? este de 71.382, 95lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului fara suma reprezentand diverse si neprevazute este de 55.989.926, 64 lei fara TVA.Principalele lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt, conform caietului de sarcini, urmatoarele: ?Lucrari de reabilitare si modernizare drum judetean?Lucrari de constructie, modernizare, reabilitare poduri?Amenajare drumuri laterale?Realizarea de trotuare?Lucrari privind scurgerea apelor (santuri si rigole, podete de descarcare, podete pentru acces la proprietati si la drumurile laterale)?Lucrari pentru siguranta circulatiei (parapete metalice)?Lucrari de semnalizare rutiera?Reamenajare trecere la nivel cu calea ferata?Amenajari privind protectia mediului.Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcinidin cadrul prezentei documentatii de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 324, 980.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6327
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S106-180998din04.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17131 Denumirea: Reabilitarea, modernizarea infrastructurii rutiere DJ282C, DJ282, DJ282B Iasi-Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EKY-SAM S.R.L.
Adresa postala: Str. Justitiei , nr. 2-5, Localitatea: Targu Frumos, Cod postal: 705300, Romania, Tel. +40 232710478, Email: [email protected], Fax: +40 232711801, Adresa internet (URL): www.ekysam.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56061309.59 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48324980.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional - Axa prioritara 2 - , ,Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale
VI.2) Alte informatii
Oferta castigatoare a contractului de achizitie publica avand ca obiect executia de lucrari " REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE INTERJUDETENE DJ282C, DJ282, DJ282B, IASI-BOTOSANI" Cod SMIS 962, este cea depusa de ofertantul ASOCIEREA SC EKY SAM SRL, Targu Frumos (lider), SC TRANSPORTURI AUTO SA Botosani, SC ENVIRO CONSTRUCT SRL Iasi
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer