Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari suplimentare pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului de specialitate la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, COD SMIS 11520, finantat in cadrul Programului Operational Re


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.694 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 103753/15.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIAN GRADINARU, Tel. 0230-210 148 int.149, Email:  [email protected], Fax:  0230-222 839; 0230-520 085, Adresa internet (URL):  www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari suplimentare pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului de specialitate la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, COD SMIS 11520, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, pe Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1. ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari suplimentare pentru obiectivul de investitii: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulatoriului de specialitate la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, COD SMIS 11520, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, pe Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1. ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 693.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 940 Denumirea: Contract de lucrari suplimentare pentru: ?Modernizare, dezvoltare si echipare a ambulato
V.1) Data atribuirii contractului 1/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Calea Unirii, nr. 102, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720019, Romania, Tel. 0729155669;0230/206076, Email:  [email protected], Fax:  0230/521293, Adresa internet (URL):  www.generalconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36693.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, pe Axa prioritara 3 ? ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1. ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?.
VI.2) Alte informatii
Procedura initiala: 1. anunt de participare nr. 100232/14.05.2010;2. anunt de atribuire nr. 89264/11.08.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Tel. (+4) 0230 214 948, Fax:  (+4) 0230 214 874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul investitii si achizitii publice, camera P03 din Consiliul Judetean Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 36, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Tel. (+4) 0230 210 148, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 0230 222 839; (+4) 0230 520 085, Adresa internet (URL):  www.cjsuceava.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2011 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer