Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestare servicii de consultanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.269.596 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA GEOFOTO d.o.o.(lider asociatie)/S.C. GEOTOP 2001 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 102950/09.11.2010
Informatii anunt de participare asociat 94683
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.202A, Sect.6, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Punct(e) de contact:  Palangean Daniela, Tel. 021.3152520, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0213152520, Adresa internet (URL):  www.ancpi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestare servicii de consultanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Autoritatii Contractante din B-dul Expozitiei, nr.1A, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOTUL I ? Servicii de consultanta in vederea consolidarii capacitatii ANCPI de a produce informatii geografice atat pentru uzul intern cat si pentru a satisface cerintele legate de Directiva INSPIRE a UE prin infiintarea AUTORITATII NATIONALE DE CARTOGRAFIE.LOTUL II ? Servicii de consultanta in vederea imbunatatirii capacitatii ANCPI de a intreprinde studii si cercetari, cu precadere in domeniul geodeziei primare si al serviciilor de pozitionare prin infiintarea CENTRULUI DE STUDII al ANCPI.LOTUL III -Servicii de consultanta pentru sporirea capacitatii ANCPI de a instrui permanent personalul propriu prin infiintarea CENTRULUI DE PREGATIRE PROFESIONALA al ANCPI.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411100-9 - Servicii de consultanta in dezvoltarea societatilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 269, 596RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
432848/24.06.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S125-191770din01.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 437676 Denumirea: Contract prestari servicii de consultanta Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA GEOFOTO d.o.o.(lider asociatie)/S.C. GEOTOP 2001 S.R.L.
Adresa postala:  Buzinski prilaz 28, 10010, ,Localitatea:  Zagreb, Cod postal:  10010, Croatia, Tel. 38516680111, Email:  [email protected], Fax:  38516680111, Adresa internet (URL):  www.geofoto.hr
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2779837.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1528910.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 437677 Denumirea: Contract prestari servicii de consultanta Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA GEOFOTO d.o.o.(lider asociatie)/S.C. GEOTOP 2001 S.R.L.
Adresa postala:  Buzinski prilaz 28, 10010, ,Localitatea:  Zagreb, Cod postal:  10010, Croatia, Tel. 38516680111, Email:  [email protected], Fax:  38516680111, Adresa internet (URL):  www.geofoto.hr
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1139518.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 740686.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect Land Administration Knowledge Improvement - Cofinantare ANCPI/Mecanismul Financiar al SEE
VI.2) Alte informatii
Lotul 3 a fost anulat in baza articolului 209, lit.c) din OUG 34/2006, deoarece nu a fost depusa nici o oferta. Vezi anunt de participare, detaliere loturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti - Sectia Contencios Administrativ Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041304, Romania, Tel. 0213195176, Email:  [email protected], Fax:  0213195176, Adresa internet (URL):  www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.202A, sector 6, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060022, Romania, Tel. 0213152520, Email:  [email protected], Fax:  0213152520, Adresa internet (URL):  www.ancpi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2010 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer