Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari de servicii de management aferente proiectului ?PROIECT URBAN ? Reabilitare infrastructura urbana in municipiul Pitesti?.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
136.900 RON

Castigatorul Licitatiei: AVENSA CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146112/16.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143613
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Oprescu, Tel. +40 248213994, Email: [email protected], Fax: +40 248212166, Adresa internet (URL): http: //www.primariapitesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari de servicii de management aferente proiectului ?PROIECT URBAN ? Reabilitare infrastructura urbana in municipiul Pitesti?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Pitesti
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de management pentru proiectul ?PROIECT URBAN ? Reabilitare infrastructura urbana in municipiul Pitesti?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
136, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S167-290306din29.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1875 Denumirea: Servicii de management aferente proiectului: " Proiect Urban-Reabilitare infrastructura urbana in Mun
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVENSA CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str. Eternitate, Nr.76, cladirea centru Axa, et.3 si 4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700607, Romania, Tel. +40 232217605, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232217603, Adresa internet (URL): www.avensa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 677840.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? Formular nr. 26. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul in care ofertantul este IMM va completa o declaratie pe propria raspundere conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), cu modificarile si completarile ulterioare, (Formularul nr.4, dupa caz cu anexe) din care sa rezulte ca ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Pitesti, Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Victoriei nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel. +40 248213994, Email: [email protected], Fax: +40 248212166
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer