Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari de servicii de transport aerian ocazional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.500.000 RON

Castigatorul Licitatiei: WECO TMC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147573/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143831
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: Eugen NEICU VOICU, Tel. +40 212083527, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: servicii de control trafic aerian
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari de servicii de transport aerian ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian ocazional pentru urmatoarele destinatii externe: (Atena, Barcelona, Berlin, Budapesta, Copenhaga, Chisinau, Geneva, Istanbul, Kiev, Lisabona, Luxembourg, Maastricht, Madrid, Malta, Montreal, Munchen, New York, Nice, Zagreb, Praga, Marsillia, Toulouse, Varsovia, Viena, Dubai, Washington, Miami) si destinatii interne (Bucuresti, Baia Mare, Cluj, Iasi, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Targu Mures si Timisoara)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 500, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S212-368175din31.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 556 Denumirea: Servicii de transport aerian ocazional ? Destinatii interne
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WECO TMC S.R.L.
Adresa postala: Bdul Banu Manta, nr. 12, bloc 26, sc B, et 4, ap. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 212422323, Email: [email protected], Fax: +40 212423118, Adresa internet (URL): www.wecotravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1415000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1415000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 555 Denumirea: Servicii de transport aerian ocazional ? Destinatii externe
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Business Travel Turism S.R.L.
Adresa postala: Aleea Alexandru, Nr.9A, Et.3, Ap.11, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010326, Romania, Tel. +40 212315619, Email: [email protected], Fax: +40 212315622, Adresa internet (URL): www.businesstravel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3.1) Posibilitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egaleAplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate ?ADMISIBILE?, iar oferta castigatoare va fi stabilita dintre ofertele admisibile. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, au pretul total cel mai mic egal, autoritatea contractanta va solicita respectivilor operatori economici, in termen de 48 ore, o noua propunere financiara, in plic inchis. In acest caz oferta castigatoare va fi desemnata cea cu pretul cel mai scazut depusa in plic. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, R.A. ROMATSA va solicita o noua ofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz, contractul va fi atribuit operatorului economic a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.VI.3.2) Data de deschidere a ofertelor depuse se va prelua din anuntul de participare si va avea locla sediul R.A. ROMATSA, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, sector 1, Bucuresti.La sedinta de deschidere a ofertelor sunt admisi sa participe, pe langa membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor, admiterea acestora urmand a se face pe baza de imputernicire scrisa din partea firmei pe care o reprezinta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. ROMATSA ? Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083100, Email: [email protected], Fax: +40 212302442, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer