Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii Tratarea apei de racire din statiile de compresoare.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
150.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TRATAQUA SERV S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 33466/06.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. GHE.GR. CANTACUZINO NR184 PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Sanda Vutescu, Tel.0244/503885, 503884, Email: [email protected], Fax: 0244/545230
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii Tratarea apei de racire din statiile de compresoare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Statiile de compresoarede la: - Urziceni, jud. Ialomita;
- Sarmasel, jud. Mures;
-Butimanu, jud. Dambovita;
-Balaceanca, sect. agr. Ilfov.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii Tratarea apei de racire din statiile de compresoare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
150, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28 Denumirea: Tratarea apei de racire din statiile de compresoare
V.1) Data atribuirii contractului 4/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TRATAQUA SERV S.R.L.
Adresa postala: str. COLINEI, nr.18, judetul Prahova, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel.0244-511454
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR STAVROPOLEOS NR 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR.EMIL ZOLA NR.4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522445
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Fiecare operator economic are dreptul de a depune contestatie, in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta , in conditiile O.U.G. 34/2006 , de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA S.I.S.G.N.
Adresa postala: SRT GHE.GR.CANTACUZINO NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel.0244/503885, 503884, Fax: 0244/545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2008 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer