Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
764.149 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ANDRAVI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 60291/28.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman
Adresa postala: Strada Taberei, nr. 2, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Punct(e) de contact: Radu MICU, Tel.0247417291, Email: [email protected], Fax: 0247417291
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Formarea profesionala a adultilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: In localitatile si o0rasele din judetele arondate CRFPA TELEORMAN
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie formarea profesionala a adultilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
764, 149RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Ansamblul ofertelor prezentate ca raspuns la o licitatie deschisa, la o licitatie restransa sau la un dialog competitiv a fost neconform sau inacceptabil. Au fost luate in considerare la negocieri doar ofertele care au respectat criteriile de selectie calitativa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 08, 68, 102, 219, 278 Denumirea: Prestari servicii de formare profesionala
V.1) Data atribuirii contractului 4/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ANDRAVI S.R.L.
Adresa postala: Str. Marei Vladescu, bl.37, sc. A, ap. 3, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130067, Romania, Tel.0722288140, Fax: -
S.C. PROFALEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Dunarii, bl. M8, sc. A, ap.1 parter, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140025, Romania, Tel.0247421066, Fax: 0347401048
S.C. DAMIVE 2000 S.R.L.
Adresa postala: Calea Bucuresti, bl.51/3D, sc. B, ap. 24, Localitatea: GIURGIU, Cod postal: 080302, Romania, Tel.0246230837
S.C. DSS GURAD SERV S.R.L.
Adresa postala: Str. Dunarii, bl. M 2F, sc. F, ap.3, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140065, Romania, Tel.0247310820
C.F.P.EURODEAL
Adresa postala: B-dul CHISINAU, nr.1, Cercul Magic, Complex Delfinului, et.1, sector 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 022141, Romania, Tel.072164676
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 764149.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 764149.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Facem precizarea ca contractele s-au incheiat in lei/ora instruire teoretica si lei/ora instruire parctica. Valoarea contractelor este esrimativa intrucat in in localitatile din judetele: Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Teleorman si Olt nu se cunoaste in mod precis numarul de cursuri ce se vor organiza de Agentiile Judetene de Ocupare a fortei de Munca.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr6, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CRFPA TELEORMAN
Adresa postala: Str. Taberei nr. 2, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel.0247417291, Email: [email protected], Fax: 0247417291
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2009 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer