Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de formare a angajatilor in domeniile formarii de formatori, managementului resurselor umane si resurse umane necesare implementarii proiectului ? Instruirea profesionala ? conditie esentiala a competentei in administratie?,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
291.850 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99050/07.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Generala Financiara
Adresa postala:  Piata Revolutiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Punct(e) de contact:  Florina Paun, Tel. 0213037080 int.10851, In atentia:  Florina Paun, Email:  [email protected], Fax:  0213132761, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de formare a angajatilor in domeniile formarii de formatori, managementului resurselor umane si resurse umane necesare implementarii proiectului ? Instruirea profesionala ? conditie esentiala a competentei in administratie?, proiect finantat prin PO DCA, cod SMIS 16467
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Derularea activitatilor pentru care se face achizitia mentionata vor avea loc in judetul Brasov.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii de formare a angajatilor in domeniile formarii de formatori, managementului resurselor umane si resurse umane necesare implementarii proiectului ? Instruirea profesionala ? conditie esentiala a competentei in administratie?, proiect finantat prin PO DCA, cod SMIS 16467
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80511000-9 - Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
291, 850RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunere tehnica
70%
Descriere: Componenta tehnica
2.
Propunere financiara
30%
Descriere: Componenta financiara
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1154216 Denumirea: Contract de prestari servicii de formare a angajatilor
V.1) Data atribuirii contractului 12/24/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG S.R.L.
Adresa postala:  Sos Iancului, nr.33, bl.105A, ap.9, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021725, Romania, Tel. 0213115911, Email:  [email protected], Fax:  0213115911, Adresa internet (URL):  www.structural-consulting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 299201.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 291850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Acest contract este finantat prin proiectul ? Instruirea profesionala ? conditie esentiala a competentei in administratie? ? cod SMIS 16467, aprobat prin OMAI nr.154/06.07.2010
VI.2) Alte informatii
Achizitia s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art.16, alin (1) din O.U.G. nr.34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Cladirea Judecatoriei sectorului 3, str. Ilfov, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050045, Romania, Tel. 0214083781, Email:  [email protected], Fax:  0214083781, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213321240, Email:  [email protected], Fax:  0213195183, Adresa internet (URL):  http: /portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Administratiei si Internelor ? Directia Generala Juridica
Adresa postala:  Piata Revolutiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Tel. 0213141376, Email:  [email protected], Fax:  0213130219, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2011 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer