Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de formare profesionala in ocupatia de Lucrator in comert ID 1525


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
63.350 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ASCENDO SRL
Anunt de atribuire numarul 107765/29.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94294
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.202 A, et.8, camera 23 sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060022, Romania, Punct(e) de contact:  Dumitru Carmen, Tel. 0040213113048, Email:  [email protected], Fax:  0040213113047, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: Activitate de elaborare de politici sociale, strategii si programe destinate romilor. Implementeaza proiecte cu finantare externa in domeniul incluziunii romilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de formare profesionala in ocupatia de Lucrator in comert ID 1525
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile de formare profesionala se vor presta in urmatoarele localitati: Cluj Napoca, Craiova, Calarasi, Braila, Timisoara, conform loturi.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de formare profesionala in ocupatia de Lucrator in comert in 5 orase ale tarii, pentru un numar minim de 159 - maxim 177 de persoane de etnie roma, conform loturi, prin Proiectul "Impreuna pe piata muncii" ID 1525
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
63, 350RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4453 Denumirea: Contract de prestari servicii de formare profesionala in meseria de Lucrator in comert- ID 1525
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ASCENDO SRL
Adresa postala:  Aleea Olanesti, nr. 4, bl.6, ap. 2, Localitatea:  Ramnicul Valcea, Cod postal:  240122, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25970.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 4467 Denumirea: Contract de prestari servicii de formare profesionala in meseria de Lucrator in comert- ID 1525
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ASCENDO SRL
Adresa postala:  Aleea Olanesti, nr. 4, bl.6, ap. 2, Localitatea:  Ramnicul Valcea, Cod postal:  240122, Romania
Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Adresa postala:  B-dul Dacia nr. 4, bl.175J, sc.1, ap.4, ,Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200280, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37380.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "Impreuna pe piata muncii " ID 1525
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Sos Oltenitei nr. nr. 107-111 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0040213104641, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 202A, etaj 8, camera 42, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  10000, Romania, Email:  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2010 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer