Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de intretinere spatii birouri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
131.121 RON

Castigatorul Licitatiei: GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A.
Anunt de atribuire numarul 25935/20.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA ASIGURARILOR DE SANATATE A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
Adresa postala: Bulevardul DinicuGolescu nr.38, sector 1(cladirea Palat CFR, poarta C, etajul 7), Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: VERONICA VIZITIU, Tel.031-805.26.01/02, Email: [email protected], Fax: 031-805.26.04, 031-805.26.11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de intretinere spatii birouri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea si repararea instalatiilor electrice, termice, constructiei, ascensoarelor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
131, 120.83RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6/120/53PS/2008 Denumirea: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 1/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A.
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.3160145, Email: [email protected], Fax: 3166228
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131120.83 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.5, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CASMTCT-COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS
Adresa postala: BD.DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.031/8052601
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2008 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer