Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de proiectare pentru constructii - Corp C


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
600.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CLIMA THERM CENTER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 65334/17.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68446
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala: B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: Cezar Herta, Tel.0232278683, In atentia: Cezar Herta, Email: [email protected], Fax: 0232233368, Adresa internet (URL): www.ce.tuiasi.ro/licitatii, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie de invamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de proiectare pentru constructii - Corp C
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Universitatea Tehnica "Gh.Asachi" Iasi, Corp "C", str. Lascar Catargi nr. 38
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de prestari servicii proiectarePUZ+SF+PAD+PAC+PTh+DDE- CorpC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
600, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere:
2.
Propunere tehnica
50%
Descriere:
3.
Termen de executie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21099/22.09.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S194-257493din07.10.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2863 Denumirea: Contract de furnizare de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 2/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLIMA THERM CENTER S.R.L.
Adresa postala: Sos. PACURARI , Nr. 139, Localitatea: Iasi, Cod postal: 707410, Romania, Tel.0232/27.27.00, Email: [email protected], Fax: 0232/26.18.33
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 621848.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232260411
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI , Oficiul Juridic, pers. contact: Cons.jr.Mirela TROIA
Adresa postala: B-dul D.Mangeron nr.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0232278683, Fax: 0232278680, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.09.2009 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer