Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de silvicultura la activitatea de impaduriri in fond forestier


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.257.633 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. Negresti Oas
Anunt de atribuire numarul 111543/16.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  str.Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Vasile Robu, Tel. 0235-361437, Email:  [email protected], Fax:  0235-361437, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de silvicultura la activitatea de impaduriri in fond forestier
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La ocoalele silvice Bacesti, Barlad, Brodoc, Epureni, Husi, Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de silvicultura la activitatea de impaduriri in fond forestiere si lucrari de intretinere a plantatiilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 257, 632.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Termen de executie
25%
Descriere:
2.
Pretul cel mai scazut
75%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1262/10.02.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2136 Denumirea: Contract de prestari servicii de silvicultura la activitatea de impaduriri
V.1) Data atribuirii contractului 3/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. Negresti Oas
Adresa postala:  str. Victoriei, nr. 78, Localitatea:  Negresti Oas, Cod postal:  445200, Romania, Tel. 0261-854250, Email:  [email protected], Fax:  0261-854250
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1444283.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1257632.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr.54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730171, Romania, Tel. 0235-311032, Fax:  0235-311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia silvica Vaslui, compartimentul juridic
Adresa postala:  str. Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Tel. 0235-361437, Email:  [email protected], Fax:  0235-361437
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2011 09:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer