Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesul de Jos, jud. Galati?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.469.727 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati & S.C. AQUAPROIECT S.R.L. Iasi reprezentata prin liderul asocierii S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati
Anunt de atribuire numarul 133790/14.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127622
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Ulinici, Tel. +40 232218192, Email: [email protected], Fax: +40 232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesul de Jos, jud. Galati?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: In bazinul hidrografic al raului Prut, cod cadastral (XIII-1.), pe cursul raului Prut, mal drept, judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie tehnico-economica (fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E.) si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesul de Jos, jud. Galati?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 469, 727RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
462/16.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10633 Denumirea: Proiectare si executie lucrari la ob. de inv. ?Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesul de Jos"
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati & S.C. AQUAPROIECT S.R.L. Iasi reprezentata prin liderul asocierii S.C. VEGA ?93 S.R.L. Galati
Adresa postala: Str. Siderurgistilor, nr. 7, Tronson 4 ? Incinta VEGA HOLDING, Bloc PS1B, Galati, Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel. +40 236473105, Fax: +40 236473087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4622988.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2469727.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului in scopul evaluarii si pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren. Dc este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia din teren.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex. Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa F3 (prev. art. 180) si F4 (pt art. 181 lit a, c^1, d).Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ?Formulare? anexat la prezenta. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut-Barlad
Adresa postala: str. Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232/218192, Fax: +40 232/213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2012 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer