Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii - servicii de intretinere si reparatii aparatura medicala radiologica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.667 RON

Castigatorul Licitatiei: SIEMENS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138297/12.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Daniela Crap. Ing. Dan Acibotarita, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii - servicii de intretinere si reparatii aparatura medicala radiologica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.21, Suceava, Cod postal 720237
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de intretinere si reparatii aparatura medicala, conform Caietului de Sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421200-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 667.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12942/16.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1462 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIEMENS S.R.L.
Adresa postala: B-dul Preciziei nr.24, imobil H3, et.3-5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060011, Romania, Tel. +40 0216296642, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0126296552, Adresa internet (URL): www.siemens.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3437.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1460 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR 10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021982, Romania, Tel. 326.53.20, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 326.53.20, Adresa internet (URL): WWW.BTL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1780.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1463 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADIOMED IMPEX S.R.L
Adresa postala: Str. Abatajului, Nr. 44, Demisol, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061647, Romania, Tel. +40 217450505, Email: [email protected], Fax: +40 217460278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1461 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOTAL MEDICAL SOLUTIONS SRL
Adresa postala: COMUNA FLORESTI, SAT FLORESTI, STRADA FLORILOR, NR. 128A, LOCUINTA 1, JUDETUL CLUJ, Localitatea: Floresti, Cod postal: 407280, Romania, Tel. 0040725926954, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Loturile nr. 5 , ,Sistem de diagnostic Combigraf Quadro?, nr. 7, , Instalatie de radiologie Mercury 332?si 12 , ,Developeze? au fost anulate intrucat nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini?, conf. art. 36, alin. (2), lit. a, din H.G. nr. 925/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava -Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel. +40 230214948, Email: [email protected], Fax: +40 230214874
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer