Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de asigurare facultativa pentru autovehicule, asigurare de raspundere civila auto si asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
84.624 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Anunt de atribuire numarul 148480/03.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144037
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de asigurare facultativa pentru autovehicule, asigurare de raspundere civila auto si asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Directia Silvica Covasna si ocoalele silvice Bretcu, Comandau, Covasna, Talisoara
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ontract de servicii de asigurare facultativa pentru autovehicule, asigurare de raspundere civila auto si asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66513200-1-Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
84, 624.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6695
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18 Denumirea: Contract de servicii de asigurare facultative ptr autovehicule, de raspundere civila auto si a constr
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
Adresa postala: B-dul Nerva Traian, nr.3, Bl. M101, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010722, Romania, Tel. +40 741878182, Email: [email protected], Fax: +40 213188066
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 108200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84624.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Covasna
Adresa postala: str.Kriza Janos, nr.2, ,Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520023, Romania, Tel. +40 267311606, Fax: +40 267316053
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Adresa postala: str.Kos Karoly, nr.5A, Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520055, Romania, Tel. +40 267351890, Fax: +40 267351024
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer