Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de asistenta tehnica privind supervizarea contractelor aferente ?Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi?.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.252.800 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142141/04.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140581
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425/210336, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de asistenta tehnica privind supervizarea contractelor aferente ?Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiile Iasi si Pascani, Orasele Targu Frumos si Harlau, Comunele Tutora, Baltati si Ruginoasa, Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui contract este de a asigura executia cu succes a lucrarilor si implementarea cu succes a proiectului?Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi?, asigurand in acelasi timp respectarea standardelor din legislatia nationala si europeana privind executia lucrarilor si protectia mediului.Prezentul contract are ca scop acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica specifica in supervizarea executiei lucrarilor si furnizarii de echipamente.Valoarea estimata a contractului este de 5.887.949, 88 lei, fara TVA, echivalent a 1.326.563 euro, la cursul Inforeuro din luna ianuarie 2013 de 1 euro = 4, 4385 lei. Valoarea estimata nu cuprinde cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute.Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 252, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2025
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S040-064453din26.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12898 Denumirea: Contract de servicii de asistenta tehnica privind supervizarea contractelor
V.1) Data atribuirii contractului 16.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING S.R.L.
Adresa postala: Str. Neculau, nr. 11A, bl. ANL, tr.3, et. 1, ap. 5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel. +40 232218259, Email: [email protected], Fax: +40 232218259, Adresa internet (URL): www.medos.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5887949.88 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1252800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, Domeniul Major de Interventie 1 ? ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer