Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE INFORMATIC IN DOMENIUL APEI (WIMS) ? CODURI CPV 50312000-5 ; 72253200-5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.805.639 RON

Castigatorul Licitatiei: TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Anunt de atribuire numarul 146279/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143062
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: laurentiu cercel, Tel. +40 0748886507, In atentia: Biroul achizitii, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213151597, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE INFORMATIC IN DOMENIUL APEI (WIMS) ? CODURI CPV 50312000-5 ; 72253200-5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Administratia Nationala Apele Romane, Bucuresti, Str. Ion Campineanu, nr. 11, sect. 1, cod postal 010031.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE INFORMATIC IN DOMENIUL APEI (WIMS) ? CODURI CPV 50312000-5 ; 72253200-5valoare estimata maxima contract subsecvent: 1201601lei fara TVA/ 12 luni (un an); valoare estimata minima contract subsecvent: 400533lei fara TVA/ 4 luni; se asigura asistenta tehnica si mentenanata pe baza de abonament lunar pentru toate componentele sistemului WIMS (hardware si software)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
72253200-5-Servicii de asistenta pentru sisteme (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 805, 638.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13037/CP/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S173-299353din06.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21110 Denumirea: acord-cadru servicii de asistenta tehnica si mentenanta pentru sintemul informational WIMS
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. +40 0213116631, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213116632, Adresa internet (URL): www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4806405.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4805638.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care dupa desfasurarea fazei de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala ?Apele Romane? ? Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Strada Ion Campineanu nr.11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010031, Romania, Tel. +40 213110146, Email: [email protected], Fax: +40 213151297
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer