Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
564.516 RON

Castigatorul Licitatiei: CRAI NOU SA
Anunt de atribuire numarul 143579/30.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138753
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel. +40 230210148, Email: [email protected], Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Insertii ziare local cotidian, ziar local saptamanal, site-uri web locale, posturi de radio locale, posturi de televiziune locale si post de televiziune national
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciului campanii de publicitate in presa scrisa locala, site-uri web locale, radio locale, televiziuni locale si la o televiziune nationala, respectiv: - LOT I: Publicarea de comunicate de presa, in 3 ziare de tip cotidian local, intr-un ziar saptamanal local si publicitate prin intermediul a 2 site-uri web locale de stiri generale;
- LOT II: Difuzarea de spoturi radio, de 30 de secunde/spot, 60 de secunde/spot, 90 de secunde/spot si asigurare spatiu de emisie, la 4 posturi radio locale, in intervalul orar 6, 00-22, 00, de luni pana duminica;
- LOT III: Difuzarea de spoturi TV, de 30 de secunde/spot, 60 de secunde/spot, 90 de secunde/spot si asigurare spatiu de emisie, la 3 posturi TV locale, in intervalul orar 6, 00-22, 00, de luni pana duminica;
- LOT IV: 12 difuzari, cu o durata de 30 secunde, in 6 zile consecutive, cate 2 difuzari pe zi, in cadrul emisiunilor de stiri in intervalele orale: 7, 00-8, 00 si 19, 00-20, 00, la 1 (un) post TV national.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
564, 516.13RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6977
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S094-160332din16.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13385 Denumirea: Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 29.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CRAI NOU SA
Adresa postala: STR. MIHAI VITEAZUL NR. 32, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720059, Romania, Tel. 0230214723, Email: [email protected], Fax: 0230214723, Adresa internet (URL): www.crainou.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 266129.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 266129.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 13389 Denumirea: Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 29.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. B.G. MEDIA S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, la mansarda, etaj IV, municipiul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720284, Romania, Tel. +40 230516009, Fax: +40 330401660
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 241935.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 241935.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 13392 Denumirea: Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 29.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IMPACT MEDIA S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu, nr. 14, bloc 25A, scara A, ap. 2, municipiul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720263, Romania, Tel. +40 230511321, Fax: +40 230511321
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56451.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56451.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza intai din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230214948, Fax: +40 230214874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Suceava - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: strada Stefan cel Mare nr 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148, Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer