Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului, in vederea re


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
484.344 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. LUANLI COM S.R.L. comuna SCHEIA, judetul SUCEAVA
Anunt de atribuire numarul 90667/09.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 77851
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ComunaBAIA (PRIMARIA BAIA)
Adresa postala: Comuna Baia, judetul Suceava, Localitatea: Baia, Cod postal: 727020, Romania, Punct(e) de contact: CIRLAN MIHAIL, Tel.0230540990, Email: [email protected], Fax: 0230540990, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului, in vederea realizariiproiectului integrat: Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa in sistem centralizat, Organizarea Festivalului Baia File de Istorie, Extindere retea canalizare in comuna Baia, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Com. Baia, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1: Servicii de consultantaLotul2: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Modernizare drumuri comunaleLotul 3: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Alimentare cu apa in sistem centralizatLotul 4: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Extindere retea canalizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
484, 344RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S220-316694din14.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34 Denumirea: Contract de servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei
V.1) Data atribuirii contractului 1/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LUANLI COM S.R.L. comuna SCHEIA, judetul SUCEAVA
Adresa postala: Aleea Moriinr. 135, Localitatea: SCHEIA, Cod postal: 727525, Romania, Tel.0230 519 030, Fax: 0230 519 030
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 484344.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR - Masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230-216321, Email: [email protected], Fax: 0230-524022
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Juridic din cadrul Primariei comunei Baia
Adresa postala: comuna Baia, judetul Suceava., Localitatea: BAIA, Cod postal: 727020, Romania, Tel.0230 540 990, Fax: 0230 540 990
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2010 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer