Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
136.532 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROIETECH CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146975/06.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143217
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +040 213055530, In atentia: Daniela MINCU- Director General, Dragos DIMITRIU -Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +040 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71210000-3 - Servicii de consultanta in arhitectura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
136, 532.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 709 Denumirea: Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROIETECH CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Strada Ciresoaia nr. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013345, Romania, Tel. +40 311023069, Fax: +40 318155082
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 158950.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136532.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Algoritmul de calcul pentru determinarea punctajului total care va fi utilizat este: PT = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5), unde: PT ? punctaj total (maxim 100 puncte);P(1) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Pretul ofertei?;P(2) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Identificarea, definirea si argumentarea criteriilor relevante care vor fi aplicate pentru stabilirea proiectului castigator in cadrul concursului de solutiicare se va organiza pe baza temei de concurs?;P(3) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Numarul de seturi de date distincte si relevante propuse pentru elaborarea temei de concurs?;P(4) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Numarul de materiale suport grafic relevante care vor fi livrate ca parte integranta a temei de concurs?;P(5) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Identificarea si argumentarea riscurilor si vulnerabilitatilor din punct de vedere urbanistic al zonei de studiu?;Ofertele se vor clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel: ?In caz de egalitate de puncte la punctajul general, contractul de achizitie publica se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Pretul ofertei?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Identificarea, definirea si argumentarea criteriilor relevante care vor fi aplicate pentru stabilirea proiectului castigator in cadrul concursului de solutiicare se va organiza pe baza temei de concurs?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Numarul de seturi de date distincte si relevante propuse pentru elaborarea temei de concurs?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Numarul de materiale suport grafic relevante care vor fi livrate ca parte integranta a temei de concurs?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Identificarea si argumentarea riscurilor si vulnerabilitatilor din punct de vedere urbanistic al zonei de studiu?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +040 213055530, Email: [email protected], Fax: +040 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 12:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer