Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de Defectoscopie si Incercari LES mt/jt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
351.297 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA BACAU
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 39890/28.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea: Bacau, Cod postal: 6000049, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Cosarca, Tel.0232 405633, Email: [email protected], Fax: 0232 405324
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de Defectoscopie si Incercari LES mt/jt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de Defectoscopie si Incercari LES mt/jt - Mentenanta 2008
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare, de intretinere si de instalare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
351, 296.76RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 324 Denumirea: Defectoscopie si Incercari LES mt/jt, lotul Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 6/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA BACAU
Adresa postala: Str. Vasile Parvan nr. 29, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600233, Romania, Tel.0234/522400, Fax: 0234/523400
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 351296.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87331.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Achizitia de Defectoscopie si Incercari LES MT/JT a fost impartita in 4 loturi: Bacau, Onesti, Iasi, Pascani, suma totala estimata fiind de 351296, 76 lei (87 824, 19 lei/lot). Contractul a fost atribuit numai lotului Bacau, valoare contract 87 331.18 lei fara TVA. Loturile Onesti, Iasi, Pascani au fost anulate conform OUG 34/2006, art. 209, alin. 1, litera b, fiind primite oferte care au depasit valoarea bugetata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2008 13:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer