Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
456.950 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTROMECANICA PLOIESTI SA
Anunt de atribuire numarul 44716/15.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01835
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, km10.5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 13686, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Marius Patrascu, Tel.+40-21-3185467, In atentia: Biroului Management Contracte, Email: [email protected], Fax: +40-21-3185452, Adresa internet (URL): www.roaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: U.M. 01895 Chitila
U.M. 01853 Capu Midia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciide deservire a tragerilor sol-aer, furnizare dispozitive de siguranta, transformare rachete sol-aer in racheta tinta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50840000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a armelor de foc si a sistemelor de armament (Rev.2)
35340000-9-Piese pentru arme de foc si munitie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
456, 950RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24BC/09.05.2008 Denumirea: Servicii de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer
V.1) Data atribuirii contractului 5/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTROMECANICA PLOIESTI SA
Adresa postala: Sos. Ploiesti-Targoviste, Km 8, Ploiesti, Jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 107071, Romania, Tel.0244.59.07.80, Email: [email protected], Fax: 0244.51.3301, Adresa internet (URL): www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 457000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 456950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Serviciile de deservire a tragerilor cu rachete sol-aer au constat in transformare rachete sol-aer in rachete tinta, servicii de siguranta a tragerilor in poligon, furnizare de dispozitive de siguranta pentru rachetele tinta si alte servicii conexe tragerilor aeriene.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4-021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4-0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.+4-021.319.16.74, Email: [email protected], Fax: +4-021.319.16.74, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii Unitatea Militara 01835
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 10, 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013686, Romania, Tel.+4-021.319.40.00 int. 192; 243, Email: [email protected], Fax: +4-021.318.54.52, Adresa internet (URL): www.roaf.ro; www.mapn.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2008 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer