Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de dirigentie de santier


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.911 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONPROEX CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 18715/12.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FELEACU (PRIMARIA COMUNEI FELEACU)
Adresa postala: str. Principala, nr.131, Localitatea: Feleacu, Cod postal: 407270, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TANTAU, Tel.004 0237097, Email: [email protected], Fax: 004 0237097
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiei publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de dirigentie de santier
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Scolile din loc. Feleacu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de dirigentie de santier la lucrarile desfasurate la scolile din loc. Feleacu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231540-4 - Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 911RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5185 Denumirea: Contract de servicii de dirigentie de santier
V.1) Data atribuirii contractului 10/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONPROEX CONSTRUCT SRL
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu, nr. 4, ap.3 Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400446, Romania, Tel.0264/414856
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1911.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Bd. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mun. Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Dorobantilor nr. 2-4, Localitatea: CLUJ - NAPOCA, Cod postal: 4001174, Romania, Tel.0264-595844, Fax: 0264-595844
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Feleacu - Oficiul juridic
Adresa postala: Loc. Feleacu, nr. 131, jud. Cluj, Localitatea: Feleacu, Cod postal: 407270, Romania, Tel.0264/237097, Email: [email protected], Fax: 0264/237097
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2007 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer