Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru 25 unitati administrativ-teritoriale din judetul Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
390.432 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TRANSPROIECT 2001 SA
Anunt de atribuire numarul 108806/20.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 100272
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala:  Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700075, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. 0232/235.100, In atentia:  Anca Muscheru, Email:  [email protected], Fax:  0232/214.425, 210.336;, Adresa internet (URL):  www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru 25 unitati administrativ-teritoriale din judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Romania, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru urmatoarele 25 unitati administrativ-teritoriale: Municipiul Iasi si comunele Aroneanu, Baltati, Bivolari, Butea, Ceplenita, Costuleni, Dagata, Dobrovat, Erbiceni, Gorban, Madarjac, Motca, Movileni, Probota, Popesti, Popricani, Raducaneni, Romanesti, Roscani, Ruginoasa, Todiresti, Tomesti, Ungheni, Voinesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
390, 432RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10439/28.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S194-296570din06.10.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14662 Denumirea: Contract de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru 25 U.A.T din jud. Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRANSPROIECT 2001 SA
Adresa postala:  Bd Dinicu Golescu 38 camera 33b etaj 6 sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 021.224.64.68, Email:  [email protected], Fax:  021.224.64.68
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806451.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 390432.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Bd. A. Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232.260.600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios si Managementul Calitatii
Adresa postala:  Consiliul Judetean Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700075, Romania, Tel. 0232.235.100
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2011 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer