Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
271.788 RON

Castigatorul Licitatiei: CAB.MED.VET. DR.GOGEA I.
Anunt de atribuire numarul 51384/22.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TIMIS
Adresa postala: Str.Surorile Martir Caceu nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300585, Romania, Punct(e) de contact: Ofelia Balgradean, Tel.0256204911, Email: [email protected], Fax: 0256204911, Adresa internet (URL): www.dsv-timis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii sanitare veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Pe raza judetului Timis, in 48 C.S.V.A
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, la speciile bovine, porcine, ovine si caprine
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
271, 788RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
detinere spatiu
40%
Descriere: spatiu necesar prestarii serviciilor
2.
personalul angajat
35%
Descriere: doar personalul tehnic angajat
3.
mijloace transport adecvate
20%
Descriere: mijloace transport adecvate prestarii serviciilor
4.
dotari tehnice
5%
Descriere: dotarile tehnice specifice
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19466 / 27.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22813 Denumirea: CSVA UIVAR
V.1) Data atribuirii contractului 12/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.GOGEA I.
Adresa postala: UIVAR NR.137A, Localitatea: UIVAR, Cod postal: 307445, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5830.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22795 Denumirea: CSVA MORAVITA
V.1) Data atribuirii contractului 12/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IVOSTAL SRL
Adresa postala: STAMORA GERMANA NR.211, Localitatea: STAMORA GERMANA, Cod postal: 307280, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40337.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22711 Denumirea: CSVA STIUCA
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.CUBIN IOAN
Adresa postala: STIUCA NR.80, Localitatea: STIUCA, Cod postal: 307400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9023.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22669 Denumirea: CSVA TORMAC
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.BARBULESCU R.
Adresa postala: TORMAC NR.463, Localitatea: TORMAC, Cod postal: 307430, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5603.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22223 Denumirea: CSVA SACALAZ
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.OLAR VIOREL
Adresa postala: STR.IV NR.354, Localitatea: SACALAZ, Cod postal: 307370, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4912.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22482 Denumirea: CSVA SANANDREI
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.KNEJEVICI ALEXANDRU
Adresa postala: SANANDREI NR.215, Localitatea: SANANDREI, Cod postal: 307375, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4402.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22444 Denumirea: CSVA VOITEG
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.MATE FRANCISC
Adresa postala: VOITEG NR.146, Localitatea: VOITEG, Cod postal: 307470, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2077.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22403 Denumirea: CSVA TOPOLOVATU MARE
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.GRUIA IOAN
Adresa postala: STR.IZLAZ, Localitatea: TOPOLOVATU MARE, Cod postal: 307420, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3807.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22346 Denumirea: CSVA SANMIHAIU ROMAN
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.NEAGU IOAN
Adresa postala: SANMIHAIU ROMAN NR.535, Localitatea: SANMIHAIU ROMAN, Cod postal: 307380, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3783.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22315 Denumirea: CSVA RECAS
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.CRISTEA AMULIU
Adresa postala: RECAS NR.963, Localitatea: RECAS, Cod postal: 307340, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8133.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22214 Denumirea: CSVA SAG
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.ANDREICI JIVA
Adresa postala: STR.IV NR.27, Localitatea: SAG, Cod postal: 307395, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3975.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22122 Denumirea: CSVA BELINT
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.NEDIGLEA DUMITRU
Adresa postala: BELINT NR.217, Localitatea: BELINT, Cod postal: 307045, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3126.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22221 Denumirea: CSVA SANPETRU MARE
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.GRIGORAS GABRIEL
Adresa postala: SANPETRU MARE NR.473, Localitatea: SANPETRU MARE, Cod postal: 307385, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9261.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22255 Denumirea: CSVA TEREMIA MARE
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.LUPAS NICOLAE
Adresa postala: TEREMIA MARE NR.632, Localitatea: TEREMIA MARE, Cod postal: 307405, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5811.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22276 Denumirea: CSVA RACOVITA
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.TENCHE EMILIAN
Adresa postala: RACOVITA NR.26/A, Localitatea: RACOVITA, Cod postal: 307330, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7253.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22747 Denumirea: CSVA BOLDUR
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.ILIAS SORIAN IONEL
Adresa postala: OHABA FORGACI NR.113, Localitatea: OHABA FORGACI, Cod postal: 307082, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3460.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22700 Denumirea: CSVA CRICIOVA
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.RAGOBETE DORU
Adresa postala: CRICIOVA NR.50, Localitatea: CRICIOVA, Cod postal: 307130, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6083.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22702 Denumirea: CSVA BARA
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.OLARIU C.
Adresa postala: BARA NR.218, Localitatea: BARA, Cod postal: 307020, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3205.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22701 Denumirea: CSVA NITCHIDORF
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.RAGOBETE DORU
Adresa postala: NITCHIDORF NR.36, Localitatea: NITCHIDORF, Cod postal: 307295, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3641.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22622 Denumirea: CSVA COMLOSU MARE
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.FACEA DUMITRU
Adresa postala: COMLOSU MARE NR.68, Localitatea: COMLOSU MARE, Cod postal: 307120, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3538.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22646 Denumirea: CSVA DUMBRAVA
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.GRUIA SORIN
Adresa postala: DUMBRAVA NR.379, Localitatea: DUMBRAVA, Cod postal: 307155, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3896.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22592 Denumirea: CSVA LENAUHEIM
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.MICULESCU IOAN
Adresa postala: LENAUHEIM NR.637, Localitatea: LENAUHEIM, Cod postal: 307240, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4771.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22417 Denumirea: CSVA GIROC
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GIROVET SRL
Adresa postala: STR.SEMENIC NR.54, Localitatea: GIROC, Cod postal: 307220, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3571.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22505 Denumirea: CSVA MANASTIUR
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.CIOROGARI FLORIN
Adresa postala: STR.CETATII NR.363, Localitatea: MANASTIUR, Cod postal: 307275, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1708.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22281 Denumirea: CSVA GHIRODA
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.MIHOC RODICA
Adresa postala: STR.VICTORIEI NR.46, Localitatea: GHIRODA, Cod postal: 307200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5244.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22503 Denumirea: CSVA PERIAM
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC V&L LUCKY SRL
Adresa postala: PERIAM NR.959, Localitatea: PERIAM, Cod postal: 307315, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3020.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22502 Denumirea: CSVA ORTISOARA
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SCONCS SRL
Adresa postala: ORTISOARA NR.131, Localitatea: ORTISOARA, Cod postal: 307305, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6489.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22338 Denumirea: CSVA CENEI
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.ANDRONE DORIN
Adresa postala: CENEI NR.27, Localitatea: CENEI, Cod postal: 307100, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7055.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22316 Denumirea: CSVA GATAIA
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.DAVID CALIN
Adresa postala: STR.REPUBLICII NR.79, Localitatea: GATAIA, Cod postal: 307185, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10341.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22284 Denumirea: CSVA LUGOJ
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.OROS AUREL ALEXANDRU
Adresa postala: STR.TRAIAN VUIA NR.1, Localitatea: LUGOJ, Cod postal: 305500, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3266.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22282 Denumirea: CSVA CARPINIS
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.BONDREA DUMITRU
Adresa postala: STR.III NR.39, Localitatea: CARPINIS, Cod postal: 307090, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4904.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22269 Denumirea: CSVA BILED
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.SIBU VIOREL
Adresa postala: BILED NR.358, Localitatea: BILED, Cod postal: 307060, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4205.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22248 Denumirea: CSVA FAGET
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.ARDELEAN REMUS
Adresa postala: STR.STEFAN CEL MARE NR.59, Localitatea: FAGET, Cod postal: 305300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5531.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22226 Denumirea: CSVA CENAD
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.AMBRUS LUCIA
Adresa postala: CENAD NR.1397, Localitatea: CENAD, Cod postal: 307095, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2459.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22585 Denumirea: CSVA PISCHIA
V.1) Data atribuirii contractului 12/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.MOT AUREL
Adresa postala: PISCHIA NR.146, Localitatea: PISCHIA, Cod postal: 307325, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5078.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22551 Denumirea: CSVA CHEVERESU MARE
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.BOBIC NARCIS
Adresa postala: CHEVERESU MARE NR.361, Localitatea: CHEVERESU MARE, Cod postal: 307105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5821.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22478 Denumirea: CSVA DAROVA
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.PASCU GHEORGHE
Adresa postala: DAROVA NR.392, Localitatea: DAROVA, Cod postal: 307140, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4921.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22345 Denumirea: CSVA GAVOJDIA
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.ROMANESCU SIMION
Adresa postala: GAVOJDIA NR.300, Localitatea: GAVOJDIA, Cod postal: 307180, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3952.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22283 Denumirea: CSVA BECICHERECU MIC
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LAUVET SRL
Adresa postala: BECICHERECU MIC NR.292, Localitatea: BECICHERECU MIC, Cod postal: 307040, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4314.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22277 Denumirea: CSVA JEBEL
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.MUNTEANU ONORIU
Adresa postala: JEBEL NR.387, Localitatea: JEBEL, Cod postal: 307235, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5761.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22252 Denumirea: CSVA DENTA
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.ROTARU VIOREL
Adresa postala: DENTA NR.142, Localitatea: DENTA, Cod postal: 307145, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2783.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22222 Denumirea: CSVA PECIU NOU
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.CIRICI DUSAN
Adresa postala: PECIU NOU NR.171, Localitatea: PECIU NOU, Cod postal: 307310, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11418.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22944 Denumirea: CSVA REMETEA MARE
V.1) Data atribuirii contractului 12/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.RADOIU IOAN
Adresa postala: REMETEA MARE NR.81, Localitatea: REMETEA MARE, Cod postal: 307350, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3594.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23439 Denumirea: CSVA OHABA LUNGA
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.SIRBU PETRU
Adresa postala: OHABA LUNGA NR.81, Localitatea: OHABA LUNGA, Cod postal: 307300, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3105.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23440 Denumirea: CSVA GIARMATA
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LAVIVET SRL
Adresa postala: STR.VIILOR NR.560, Localitatea: GIARMATA, Cod postal: 307210, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2768.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 23569 Denumirea: CSVA JIMBOLIA
V.1) Data atribuirii contractului 12/19/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.HLUSCU VICTOR
Adresa postala: STR.LORENA NR.5, Localitatea: JIMBOLIA, Cod postal: 305400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6700.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 22540 Denumirea: CSVA BUZIAS
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAB.MED.VET. DR.DORDEA IOAN
Adresa postala: STR.9 MAI NR.1, Localitatea: BUZIAS, Cod postal: 305100, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3478.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.S.V.S.A Timis - Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Surorile Martir Caceu nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300585, Romania, Tel.0256-204911, int.109, Adresa internet (URL): www.dsv-timis.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2008 19:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer