Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de implementare, executie, intretinere, instruire si actualizare a G.I.S. Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
174.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC GEOTOP SRL
Anunt de atribuire numarul 29822/18.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 34184
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: RALUCA ANDRADA MURESAN, Tel.0256406425, In atentia: Compartimentului Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0256406424, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de implementare, executie, intretinere, instruire si actualizare a G.I.S. Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul CJT din Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, Timisoara, Romania
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii consta in analiza si structurarea datelor alfanumerice digitale, proiectarea platformei bazelor de date, realizarea hartii digitale de referinta a judetului, realizarea bazelor de date grafice, constituirea bancii de date GIS, instruirea personalului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72211000-7 - Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare (Rev.1)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.1)
30231110-1-Baze de date (Rev.1)
30248300-2-Actualizare software (Rev.1)
72222000-7-Servicii de analiza strategica si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
174, 500EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunerea financiara
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4923 Denumirea: Acord-cadru de servicii Sistem Informatic Geografic al jud. Timis
V.1) Data atribuirii contractului 4/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEOTOP SRL
Adresa postala: Str. Mihai Eminescu nr. 6, Localitatea: Odorheiu Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel.0040266218069, Fax: 0040266218069
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 174637.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 174500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 641, 364 Moneda: RON
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, camera 327-328, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 030034, Romania, Tel.0256/406425, Email: [email protected], Fax: 0256/406301, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2008 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer