Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de "servicii de programare de software de aplicatie"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.361.593 RON

Castigatorul Licitatiei: SIVECO Romania S.A.
Anunt de atribuire numarul 74116/22.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEAELECTORALAPERMANENTA
Adresa postala: Bucurest, str Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Eduard Aurelian Andreescu, Tel.0213100852, Email: [email protected], Fax: 0213101386, Adresa internet (URL): www.roaep.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de "servicii de programare de software de aplicatie"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Biroul Electoral Central, Birourile Electorale de Circumscriptie
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
realizarea sistemului de proceduri si instrumente software de prelucrare a datelor si editarea de rapoarte necesare centralizarii rezultatelor votarii pentru alegerea PRESEDINTELUI ROMINIEI;asigurarea asistentei tehnice de specialitate pe tot parcursul scrutinului electoral si al centralizarii datelor, turul I si turul II;instruirea personalului care va utiliza instrumentele software;Autoritatea Electorala Permanenta organizeaza licitatie in vederea achizitionarii componentelor si serviciilor de specialitate, denumite in continuare SIAP, care urmeaza a fi utilizate de Biroul Electoral Central (BEC) pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerea PRESEDINTELUI ROMINIEI;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212000-4 - Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 361, 593RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
92307/1/28.09.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 94180/2/26.10.2009 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIVECO Romania S.A.
Adresa postala: Str. Rasaritului, nr. 1, Bl 118, ap 48, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061201, Romania, Tel.0742358614, Email: [email protected], Fax: 021/3181200
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6720000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5361593.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro.
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti - Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel.0214083600, Email: [email protected], Fax: 0214083600, Adresa internet (URL): www.tbm.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic-contencios
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Sector 3, etaj 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213100852, Email: [email protected], Fax: 0213101386, Adresa internet (URL): www.roaep.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2009 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer