Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de proiectare Elaborare proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de investitie Consolida


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.100 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUM PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 15171/19.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6204
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Agas (Consiliul Local Agas)
Adresa postala: comuna Agas, judetul Bacau, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Punct(e) de contact: Toma Marian Spoiala, Tel.0234382620, Email: [email protected], Fax: 0234382348
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare Elaborare proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de executie, documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru obiectivul de investitie Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea, Km 1 + 000 5 + 000, incomunaAgas, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Com. Agas, jud. Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare PTh + CS + DE + documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii, asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea,
V.1) Data atribuirii contractului 7/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUM PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.3, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600227, Romania, Tel.0234570395, Email: [email protected], Fax: 0234570395
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 96100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD
VI.2) Alte informatii
Prezentul anunt inlocuieste anuntul nr. 15132 din 18.05.2007.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: : (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Email: [email protected], Fax: 0234/514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul C.L. Agas
Adresa postala: Com. Agas, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Tel.0234382036, Email: [email protected], Fax: 0234382348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2007 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer