Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a studiului de piata aferente investitiei ?TransAgropolis ? Transfrontier Agribusiness Support?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
168.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ABV TOTAL PROIECT SRL
Anunt de atribuire numarul 139656/07.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133651
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a studiului de piata aferente investitiei ?TransAgropolis ? Transfrontier Agribusiness Support?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiului de piata pentru realizarea obiectivului "TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT ", in conformitate cu prevederile legale in vigoare si caietul de sarcini.Livrabilele din contract vor cuprinde: -PUZ in vederea realizarii obiectivului de investitii din cadrul proiectului " TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGROBUSINESS SUPPORT " in conformitate cerintele dinCertificatul de Urbanism nr.63/12.06.2012 emis de Primaria comunei Letcani.-Studiul de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii aferent proiectului "TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGROBUSINESS SUPPORT " inclusiv avize, acorduri si avize necesare emiterii Autorizatiei de Construire si Certificatului de Urbanism-Studiul de Piatapentru regiunea transfrontaliera Iasi (judetul Iasi, Romania), Vinitsa(Ucraina), Ungheni(Republica Moldova) si Falesti (Republica Moldova).-Sumar executiv al Studiului de Piata
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71410000-5-Servicii de urbanism (Rev.2)
79300000-7-Studii de piata si cercetare economica; sondaje si statistici (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
168, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8906/31.08.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 353 Denumirea: Contract de servicii de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si studiului de piata
V.1) Data atribuirii contractului 11.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ABV TOTAL PROIECT SRL
Adresa postala: Str. Luca Arbore nr. 40, Bl. 521, sc. E, et.1, ap. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700530, Romania, Tel. 0232/277871, Fax: 0232/277871
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 281769.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 2500.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Suport?, in cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova
VI.2) Alte informatii
Oferta declarata castigatoare a contractului de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiului de piata aferente investitiei ?TransAgropolis ? Transfrontier Agribusiness Support? este cea depusa de ofertantul ASOCIEREA SC ABV TOTAL PROIECT SRL IASI SI SC FAST TRAINING CONSULTING SRL avand: ? un punctaj de 86, 35puncte, ? propunere financiara de 168.000 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 40.320 lei? o durata de prestare a serviciilor de 60 zile.OfertantulAsocierea SC ABV TOTAL PROIECT SRL IASI SI SC FAST TRAINING CONSULTING SRL se incadreaza in categoria IMM. OfertantulSC ABV TOTAL PROIECT SRL IASI lider al Asocierii SC ABV TOTAL PROIECT SRL IASI SI SC FAST TRAINING CONSULTING SRL are subcontractantpe SC INTELLIGENT FUND CONSULTING & PROJECT MANAGEMENT SRL.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2013 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer