Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii CAMPUS GRUP SCOLAR "VICTOR MIHAILESCU CRAIU" BELCESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
350.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MIHUL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 28304/04.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 17572
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Grup Scolar 'Victor Mihailescu Craiu'
Adresa postala:  Localitatea Belcesti , judetul Iasi, Localitatea:  Belcesti, Cod postal:  707045, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana-Doina Rujan, Tel. 0744373371, Email:  [email protected], Fax:  0232/724028
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii CAMPUS GRUP SCOLAR "VICTOR MIHAILESCU CRAIU" BELCESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul ofertantului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CAMPUSUL GRUPULUI SCOLAR „VICTOR MIHAILESCU CRAIU” se compune din: • Consolidare, Refunctionalizare: 3 corpuri scoala, 2 ateliere• Extindere cu 4 sali clasa corp scoala• Cladiri noi: Camin, CantinaElaborarea: Expertizei Tehnice, Proiect Tehnic, Proiect Autorizatie de Construire, Documentatie Licitatie, realizarea studiilor de teren, topo si geo, Adaptarea la teren a proiectelor tip pentru Cantina, Camin, Garsoniere profesori, Centrala termica, folosinta generala, platforme, alei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
350, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1243 Denumirea: Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii CAMPUS GRUP SCOLAR "VICTOR MIHAIL
V.1) Data atribuirii contractului 10/16/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MIHUL S.R.L.
Adresa postala:  STR.STROICI, NR. 8B, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700373, Romania, Tel. 0232/258071, Fax:  0232/258001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STRADA STAVOPOLEOS NR 6, BUCURESTI, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.11.2007 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer