Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de publicitate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
462.185 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IMPACT MEDIA S.R.L. SUCEAVA
Anunt de atribuire numarul 74970/04.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 62456
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel.0230-210148 int.149, Email: [email protected], Fax: 0230-222.839;0230-551.735, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de publicitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Servicii de publicitate in presa locala, la posturile de radio, de televiziune locala.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de publicitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
462, 185RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2009/S69-100305din09.04.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6461 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IMPACT MEDIA S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu nr. 14, bloc 25A, scara A, ap.2, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720263, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42017.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 6460 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.B.G. MEDIA S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: Str. Calea Unirii nr. 31A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168067.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 6459 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. P.E. CRAI NOU S.A. SUCEAVA
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr. 32, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720059, Romania, Tel.0230/215.996
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 226891.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 6462 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MEDIA ROM - SOR S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: Str. Grigore Ureche nr. 19, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720213, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25210.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Sector 3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.(+4) 0230 214 948, Fax: (+4) 0230 214 874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul licitatii publice si contracte, camera P03 din Consiliul Judetean Suceava.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel.(+4) 0230 210 148, Email: [email protected], Fax: (+4) 0230 222 839; (+4) 0230 520085, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2009 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer