Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de co


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
231.754 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PETCU SNC
Anunt de atribuire numarul 17973/06.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 17906
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau
Adresa postala: minicipiul Buzau, strada Horticolei nr. 58 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120081, Romania, Punct(e) de contact: Liviu Isvoranu, Tel.0238-725001, Email: [email protected], Fax: 0238-725003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitati sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: circumscriptiile sanitare-veterinare de asistenta din cadrul judetului Buzau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este reprezentat de asigurarea sanatatii publice si a sanatatii animalelor, a trasabilitatii animalelor si a materialului germinativ de origine animala, in corelatie directa cu sistemul de etichetare si marcare utilizat pentru produsele si subprodusele obtinute de la acestea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
231, 753.56RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12853 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PETCU SNC
Adresa postala: JUD. Buzau, comuna Pietroasele, Localitatea: Pietroasele, Cod postal: 127470, Romania, Tel.0238-512112
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22371.05 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12862 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BIOSS SETUP S.R.L
Adresa postala: JUD. Buzau, comuna Puiesti, Localitatea: Puiesti, Cod postal: 127495, Romania, Tel.0723644286
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 166.60 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12852 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MARFLOR S.R.L
Adresa postala: JUD. Buzau, comuna Patarlagele, Localitatea: Patarlagele, Cod postal: 127430, Romania, Tel.0742767132
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31193.35 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12851 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MIHALCEA FARM S.R.L.
Adresa postala: JUD. Buzau, comuna Posta Calnau, Localitatea: Posta Calnau, Cod postal: 127485, Romania, Tel.0745162113
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25100.43 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12849 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MIHALCEA FARM S.R.L.
Adresa postala: JUD. Buzau, comuna Posta Calnau, Localitatea: Posta Calnau, Cod postal: 127485, Romania, Tel.0745162113
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66957.25 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12850 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VIP VET S.R.L.
Adresa postala: JUD. Buzau, comuna Cislau, Localitatea: Cislau, Cod postal: 127185, Romania, Tel.0238-551332
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30070.11 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12848 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C.M.I. Ciobanu Ovidiu Nicusor
Adresa postala: Mun. Buzau, str. Frasinet bloc C14, Localitatea: Mun. Buzau, Cod postal: 120081, Romania, Tel.0722971808
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22249.31 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 12847 Denumirea: servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FERMA BIC 2006 S.R.L.
Adresa postala: Jud. Buzau, comuna Zarnesti, Localitatea: Zarnesti, Cod postal: 127715, Romania, Tel.0745005662
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33645.46 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul se incheie pana la data de 31.12.2007 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pentru primele 4 luni ale anului 2008, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 800367, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic sau Compartimentul achizitii-investitii din cadrul D.S.V.S.A. Buzau
Adresa postala: Buzau, str. Horticolei nr. 58 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120081, Romania, Tel.0238-725001, Email: [email protected], Fax: 0238-725003, Adresa internet (URL): www.dsv-buzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2007 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer