Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE SERVICII DE TOPOGRAFIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
190.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TOPRO SRL
Anunt de atribuire numarul 35924/27.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17222
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 6
Adresa postala: Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061521, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU PAPURICA, Tel.410.25.50, Email: [email protected], Fax: 410.16.81
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE SERVICII DE TOPOGRAFIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: RAZA SECTORULUI 6, BUCURESTI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INVENTARIEREA TUTUROR SPATIILOR VERZI DIN SECTORUL 6
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74271800-7 - Servicii de topografie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
190, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
termen de executie
20%
Descriere:
3.
modul de prezentare al ofertei tehnice
10%
Descriere:
4.
modul de prezentare a documentatiilor
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 76 Denumirea: servicii de topografie
V.1) Data atribuirii contractului 11/22/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TOPRO SRL
Adresa postala: STR. CAP. GHENCEA BL.206, AP.2, JUD. TELEORMAN, Localitatea: ROSIORI DE VEDE, Cod postal: 145100, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 301635.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 190000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: str. stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel
Adresa postala: sos. Oltenitei nr.110-111, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 041304, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
administratia domeniului public sector 6 - biroul juridic
Adresa postala: intr. av. lt. caranda ghe. nr.9, sector 6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 061521, Romania, Tel.021-410.25.50, Fax: 021-410.16.81
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2007 09:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer