Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de transport aerian de pasageri in trafic international


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.562 RON

Castigatorul Licitatiei: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 79409/04.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0929 Bucuresti
Adresa postala: str.Franceza nr.48-50 Bucuresti sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030105, Romania, Punct(e) de contact: MARICELA MUCOI, Tel.0213037851;0213144324, Email: [email protected], Fax: 0213134388;4106117
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de transport aerian de pasageri in trafic international
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Sediul beneficiarului din Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de transport aerian de pasageri in trafic international
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 562.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Servicii de transport aerian de pasageri in trafic international
V.1) Data atribuirii contractului 2/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Adresa postala: STR. MAIOR CORAVU, NR.29C, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021972, Romania, Tel.021 2500221, Email: [email protected], Fax: 021 2503313, Adresa internet (URL): www.dancopro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10562.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10562.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentul anunt de atribuire are ca obiect incheierea unui act aditional ca urmare a desfasurarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Strada Independentai nr. 5, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021-3321240, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Strada Independentai nr. 5, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021-3321240, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al UM 0929
Adresa postala: Strada Franceza nr. 48-50, Localitatea: bUCURESTI, Cod postal: 030105, Romania, Tel.021-3144324, Fax: 021-3134388
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2010 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer