Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii Nr. 589/25.06.2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROCAD SRL
Anunt de atribuire numarul 143012/28.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137825
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
Adresa postala: B-dul Marasti, nr. 61, sector1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Patrimoniu, Investitii, Achizitii, Administrativ, Tel. +40 213184450, In atentia: Manguta Daniel - Alberto, Email: [email protected], Fax: +40 213184478, Adresa internet (URL): www.asas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: CERCETARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii Nr. 589/25.06.2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: 1. SCDA ?imnic (Comuna Mo?a?ei), Jude?ul Dolj, Cod NUTS RO411;
2. SCDA lOVRIN (Comuna Lovrin), Jude?ul Timi?, Cod NUTS RO424
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Identificarea terenurilor si constructiilor aferente, masurarea acestora, intocmirea documentatiilor cadastrale, depunerea la Primariile Lovrin din Judetul Timis si Motatei din judetul Dolj in vederea obtinerii Titlurilor de Proprietate si apoi inscrierea titlurilor de proprietate in Cartea Funciara la OCPI Timis, respectiv OCPI Dolj.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 589 Denumirea: Contract de servicii Nr. 589/25.06.2013
V.1) Data atribuirii contractului 25.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROCAD SRL
Adresa postala: Str. Suceava, nr.13, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300391, Romania, Tel. 0256430856
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 123700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca se constata ca dupa cea de a treia runda de licitatie electronica, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Stiinte Agricole si Silvice , ,Gheorghe Ionescu - SiIsesti?
Adresa postala: B-dul Marasti, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213192715, Email: [email protected], Fax: +40 213104923
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer