Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii pentru executarea testelor subansamblurilor pirotehnice din compunerea rachetelor de aviatie aer-aer, autodirijate PYTHON-3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.032.306 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 138582/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
Adresa postala: Str. Zborului nr. 1, Otopeni, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Punct(e) de contact: George Petre, Tel. +40 213185467, Email: [email protected], Fax: +40 213185452, Adresa internet (URL): www.roaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii pentru executarea testelor subansamblurilor pirotehnice din compunerea rachetelor de aviatie aer-aer, autodirijate PYTHON-3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de cercetare ? dezvoltare si teste de evaluare
Locul principal de prestare: S.C.ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea testelor subansamblurilor pirotehnice din compunerea rachetelor de aviatie aer-aer, autodirijate PYTHON-3, pentru evaluarea resursei tehnice, in vederea prelungirii resursei a acestor suansambluri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73435000-0 - Testare si evaluare de aeronave militare, proiectile si nave spatiale (Rev.2)
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 032, 305.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
416BC/20.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68BC Denumirea: Contr. serv. pt. exect. testelor subansamblurilor pirotehnice din compunerea rach. de av. PYTHON-3
V.1) Data atribuirii contractului 16.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Adresa postala: Sos.Ploiesti-Targoviste, Km.8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100590, Romania, Tel. 0244/542202, Email: [email protected], Fax: 0244/513301, Adresa internet (URL): www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1280000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1032305.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consilul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavreopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/+40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou juridic-U.M. 01836 Otopeni
Adresa postala: Strada Zborului nr.1, judetul Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213185467, Email: [email protected], Fax: +40 213185452
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer