Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii supraveghere tehnica executie lucrari la obiectivul de investitii: Punerea in siguranta a digului de pe malul drept al fluviului Dunarea, pe bratul Borcea, in zona comunei Stelnica, judetul Ialomita ?etapa I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ROIMPEXCONVIN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140754/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita
Adresa postala: STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120208, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN LUNCA, Tel. +40 0238725447, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0238427237
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii supraveghere tehnica executie lucrari la obiectivul de investitii: Punerea in siguranta a digului de pe malul drept al fluviului Dunarea, pe bratul Borcea, in zona comunei Stelnica, judetul Ialomita ?etapa I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In zona comunei Stelnica
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii supraveghere tehnica executie lucrari la obiectivul de investitii: Punerea in siguranta a digului de pe malul drept al fluviului Dunarea, pe bratul Borcea, in zona comunei Stelnica, judetul Ialomita ?etapa I
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
07/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 932C/302 Denumirea: Serv. sprv. th. ex. lucr. la ob: Punere in sig. dig. mal dr. fl. Dunarea, brat Borcea, com. Stelnica
V.1) Data atribuirii contractului 04.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROIMPEXCONVIN S.R.L.
Adresa postala: str. Anul Revolutinar, nr.1/5, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620009, Romania, Tel. 0744.617608, Email: [email protected], Fax: 0237.224278
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12130.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Bugetul de stat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau ? Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu, nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120 246, Romania, Tel. +40 0238717960, Email: [email protected], Fax: +40 0238717959
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120208, Romania, Tel. +40 0238725446, Email: [email protected], Fax: +40 0238427237
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer