Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de servicii veterinare pe raza circumsriptiei sanitare vetrinare de asistenta de pe raza comunei Calvini


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.720 RON

Castigatorul Licitatiei: CMVI VOROVENCI ALIN
Anunt de atribuire numarul 119717/27.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau
Adresa postala: minicipiul Buzau, strada Horticolei nr. 58 bis, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120081, Romania, Punct(e) de contact: Liviu Isvoranu, Tel. 0238-725001, Email: [email protected], Fax: 0238-725003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: actiuni sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de servicii veterinare pe raza circumsriptiei sanitare vetrinare de asistentade pe raza comunei Calvini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: circumscriptie sanitare veterinare de pe raza Calvini
Codul NUTS: RO222 - Buzau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii sanitare veterinare in conformitate cu Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor mentale la animale a celor transmisibile de la animale la om , protectia mediului, a altor actiuni prevazute in alte programe nationale , pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, trebuie sa le puna in aplicare, precum si tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 720RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14034 Denumirea: contract de servicii veterinare de asistenta de pe raza comunei Calvini
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMVI VOROVENCI ALIN
Adresa postala: COMUNA CATINA, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 127145, Romania, Tel. 0740254305
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9720.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau- sectia comerciala
Adresa postala: b-dul Nicolae Balcescu, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120194, Romania, Tel. 0238717960, Email: [email protected], Fax: 0238717959
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic si resurse umane si Compartiment achizitii, investitii, patrimoniu si administrativ
Adresa postala: str.Horticolei, nr 58 bis, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 120081, Romania, Tel. 0238725001, Email: [email protected], Fax: 0238725003
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2011 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer