Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract executie de lucrari la Centrul Comunitar Romani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.298.206 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Anunt de atribuire numarul 103995/29.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 92279
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA SOCIALA
Adresa postala:  STR. DACIA, NR. 1, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430406, Romania, Punct(e) de contact:  TANIA ZAHARIE, Tel. 0262/211949, Email:  [email protected], Fax:  0262/211959, Adresa internet (URL):  www.spasbm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract executie de lucrari la Centrul Comunitar Romani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Baia Mare, strada Electrolizei, nr. 8A
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica de lucrari pentru reabilitarea, modernizarea si echiparea cladirii in care va functiona Centrul Rezidential pentru romi - ROMANI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215210-2 - Lucrari de constructii de adaposturi si centre de primire cu caracter social (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 298, 206RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7500 Denumirea: Contract de lucrari ROMANI
V.1) Data atribuirii contractului 9/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala:  str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430392, Romania, Tel. 0262212862, Email:  [email protected], Fax:  0262215015, Adresa internet (URL):  www.amisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2408647.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2298206.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104642, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Instanta de Contencios administrativ de pe langa Tribunalul Maramures
Adresa postala:  Bd Republicii, nr. 2A, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430420, Romania, Tel. 0262-221458
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Public Asistenta Sociala
Adresa postala:  Strada Dacia, nr. 1, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430406, Romania, Tel. 0262-211949, Email:  [email protected], Fax:  0262-211959, Adresa internet (URL):  www.spasbm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2010 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer