Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract executie lucrari constructie sala de sport multifunctionala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.615.176 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.ZICU IMPEX S.R.L. CLUJ NAPOCA
Anunt de atribuire numarul 39666/11.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29488
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PALATUL COPIILOR CLUJ
Adresa postala: str. REPUBLICII nr.23, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: VALENTIN CLAUDIU CUIBUS, Tel.0264-595765, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0264-596240
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract executie lucrari constructie sala de sport multifunctionala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cluj, str.Republicii nr.23
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie lucrari constructie sala de sport multifunctionala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 615, 175.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 239 Denumirea: contract executie lucrari sala de sport multifunctionala Palatul Copiilor Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.ZICU IMPEX S.R.L. CLUJ NAPOCA
Adresa postala: str. Predeal nr.25, Cluj Napoca, Localitatea: cluj napoca, Cod postal: 40105, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1615175.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1615175.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
PALATUL COPIILOR CLUJ
Adresa postala: STR.REPUBLICII NR.23, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400015, Romania, Tel.0264-595765, Email: [email protected], Fax: 0264-595765
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PALATUL COPIILOR CLUJ
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR.23, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400015, Romania, Tel.0264-595765, Email: [email protected], Fax: 0264-595765
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2008 19:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer