Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare accesorii spectrometru


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.194 RON

Castigatorul Licitatiei: RONEXPRIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 5857/13.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0251411752, In atentia: Demetra Visanescu, Email: [email protected], Fax: 0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare accesorii spectrometru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova
Serviciul Aprovizionare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie accesorii spectrometru
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29123400-1 - Compresoare de aer (Rev.1)
29232000-4-Echipamente de ventilatie (Rev.1)
31515000-9-Lampi cu ultraviolete (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 194RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3888 Denumirea: Contract furnizare accesorii si consumabile spectrofotometru
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RONEXPRIM S.R.L.
Adresa postala: Str.Cotiturii, nr.5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010885, Romania, Tel.021 3143599, Email: [email protected], Fax: 021 3136244, Adresa internet (URL): www.ronexprim.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16194.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. N.Titulescu, Nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415751, Fax: 0251415751
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova - Serviciul de Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel.0251415899, Fax: 0251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2007 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer