Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract furnizare carne


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
116.034 RON

Castigatorul Licitatiei: ROBERT PROD COM AP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93298/07.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81487
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 145, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Punct(e) de contact: Prajescu Longin Valentin, Tel.0244-336251, 0244-337121, Email: [email protected], Fax: 0244-337121, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract furnizare carne
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scoala de Agenti de Politie , , VASILE LASCAR, , Campina.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare carne (de vita, de pasare, de porc )
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15110000-2 - Carne (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
116, 034RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36721 Denumirea: contract de furnizare carne de pasare
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROBERT PROD COM AP S.R.L.
Adresa postala: Str. Gheorghe Doja, nr 28, bl d28, ap 8, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450151, Romania, Tel.0744661297, Email: [email protected], Fax: 0260610680
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 124500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116034.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu prevederile art. 209, alin.1, litera d din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (este imposibila incheierea contractului) s-a dispus anularea loturilor 1 si 3 deoarece ordinul intern initial al M.A.I., privind hranirea efectivelor de elevi din unitatile M.A.I., a fost abrogat, iar noul ordin prevede noi specificatii tehnice pentru carnea de vita si carnea de porc.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova - Complete specializate in materie fiscala si de contencios administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei nr.10, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel.0244/ 529107, Email: [email protected], Fax: 0244/529107
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curteade Apel
Adresa postala: Str. Emile Zola, nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul consilierului juridic
Adresa postala: B-dul Carol I nr.145, Localitatea: CIMPINA, Cod postal: 105600, Romania, Tel.0244/336251, INT. 250, Email: [email protected], Fax: 0244/337121, Adresa internet (URL): www.scoalapolitie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2010 07:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer