Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare combustibil pentru incalzire tip M


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.829.739 RON

Castigatorul Licitatiei: Rafinaria Steaua Romana S.A.
Anunt de atribuire numarul 142884/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, DRUMUL TABEREI, NR 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Carburanti, Tel. +40 213195858-237, In atentia: Ionel Domuta, Email: [email protected], Fax: +40 213152165, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare combustibil pentru incalzire tip M
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Teritoriul national
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare combustibil pentru incalzire tip M
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 829, 739.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A1-4257 Denumirea: Contract de furnizare combustibil incalzire tip M
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Rafinaria Steaua Romana S.A.
Adresa postala: Str.Sfantul Elefterie, Nr.27, Corp.A, Et.2, Sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050558, Romania, Tel. +40 0213173626, Email: [email protected], Fax: +40 0213163628
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2829838.71 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2829739.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0213132815, Email: [email protected], Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): http: /www.tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 02574 - Serviciul Juridic si D.I.U.
Adresa postala: Drumul Taberei. nr.7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel. +40 0213155485-3132, Email: [email protected], Fax: +40 0243152165
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer