Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare "COSTUM DE PROTECTIE PENTRU POMPIERI"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.350.000 RON

Castigatorul Licitatiei: RODIMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 81218/31.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71249
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Adresa postala: Strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032572, Romania, Punct(e) de contact: Florin Popa, Tel.021.232.26.40, In atentia: Directiei Management Logistic, Email: [email protected], Fax: 021-2332017, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare "COSTUM DE PROTECTIE PENTRU POMPIERI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 0514 Mizil jud. Prahova (telefon: 0244/ 250.212
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de achizitie publica presupune furnizarea cantitatii de 2.150 buc - costume de protectie pentru pompieri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 350, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
55447/29.06.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S124-180563din02.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 58056 Denumirea: COSTUM DE PROTECTIE TIP POMPIER
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RODIMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Smardan , nr. 76, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700399, Romania, Tel.0232-217.282, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232-231.882
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3022647.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2350000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.42, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021/319.25.77, Email: [email protected], Fax: 021/319.25.77
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Ceasornicului nr. 19, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 015111, Romania, Tel.021.242.09.90, Email: [email protected], Fax: 021.242.09.90
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer