Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare echipamente IT&C pentru sistemul SINEPCVI ? Online.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.950.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Q'NET INTERNATIONAL SRL
Anunt de atribuire numarul 145395/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143120
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Mirela Trandafir, Tel. +40 212080414, Email: [email protected], Fax: +40 212080403, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare echipamente IT&C pentru sistemulSINEPCVI ? Online.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Pipera ? Tunari nr. 2/II bis, etaj 2, Voluntari, jud. Ilfov.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare echipamente IT&C necesar activitatilor specifice sistemuluiSINEPCVI ? Online : statii de lucru, monitoare, tastaturi, UPS-uri, cititoare coduri bare, cititoare documente, scanere, sisteme captura imagine, sisteme integrate de sustinere a examenului teoretic, echipamente de comunicatii, imprimante, licente software, licente antivirus, servere, echipamente de monitorizare, sistem stocare imagini video, servicii de garantie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30210000-4 - Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
50300000-8-Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 950, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S151-262479din06.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12181 Denumirea: Furnizare echipamente IT&C necesare activitatilor specifice sistemului SINEPCVI-Online pt.MAI DRPCIV
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Q'NET INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: Str. Fecioarei Nr 13, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020103, Romania, Tel. +40 212117855, Email: [email protected], Fax: +40 212107640, Adresa internet (URL): www.qnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13950000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica vor exista preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza noi propuneri financiare care se vor depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Atribuire Contracte Achizitii din cadrul R.A. A.P.P.S. Bucuresti
Adresa postala: Str. Moliere nr. 6-8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Tel. +4 0212080414, Email: [email protected], Fax: +4 0212080414
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer