Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract furnizare echipamente medicale


Anunt de participare numarul 80960/26.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Sanatatii Publice
Adresa postala: str.Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010024, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Mihailescu, Tel.3072594, Email: [email protected], Fax: 3072508, Adresa internet (URL): www.ms.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract furnizare echipamente medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform documentatiei de atribuire
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract furnizare echipamente medicale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Lotul I: Masa de operatie pentru chirurgie generala -3 bucati,
- Lotul II: Masa de operatie universala, electro- hidraulica, telecomandata, cuaccesorii pentru ortopedie- 3 buc.
-Lotul III: Masa de operatie pentru neurochirurgie -1 buc.
-Lotul IV: Masa de operatie universala, cu accesorii pentru chirurgie plastica 1buc.
-Lotul V: Lampa de operatie cu LED pentru salile de chirurgie, cu doua cupole , 3 brate si sistem de prindere in tavan -7 buc.
-Lotul VI: Lampa de operatie cu bec metal halid pentru salile de chirurgie, cu doua cupole 3 brate si sistem de prindere in tavan-1buc.
-Lotul VII: Aparat rantgen mobil cu brat C, pentru salile de operatie: 2 buc.
-Lotul VIII: Aparat rantgen mobil cu brat C, pentru interventii electrofiziologice: 1 buc.-Lotul IX: Defibrilator cardiac extern 2 buc
-Lotul X: APARAT ELECTROCHIRURGIE 6 buc
-Lotul XI: SISTEM ELECTROFIZIOLOGIE 1buc
-Lotul XII: Sistem Doppler Color 1buc
-Lotul XIII: SISTEM DE VIDEOENDOSCOPIE color cu inalta definitie :3 buc
-Lotul XIV: MOTORELECTRICPENTRUORTOPEDIE: 3buc.
-Lotul XV: ELECTROCARDIOGRAF PORTABIL: 10 buc.
-Lotul XVI: PULSOXIMETRU: 10 buc.-Lotul XVII: TRUSE DE INSTRUMENTAR: 10 buc.
-Lotul XVIII: : ELECTROCAUTER: 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 4, 871, 018RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 31.08.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
scris de garant banc in lei :2116 II: 2328.III 600.VI: 423.VII: 5644.VIII 10582.IX: 705.LotX: 2116.XI: 3527 XII: 3527.XIII: 10582.XIV: 741.XV: 1058.XVI: 282.XVII1058.XVIII: 282.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare este asigurata din fonduri provenind din Programul de cooperare si asistenta bilaterala intre Guvernul Republicii Elene si Guvernul Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul va completa formularul -Declaratie privind eligibilitatea.
2. Ofertantul va completa formularul -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
3. Ofertantul va prezenta Certificatul constatator de atestare fiscala.4. Ofertantul va completa formularul -Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
5.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.
6. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de depozitare, distributie si comercializare pentru categoria de dispozitivelor medicale ofertate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa formularul -Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul va completa formularul nr. 12 D din Sectiunea III Formulare -Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Conditie obligatorie: Ofertantul va prezenta cel putin 3 recomandari din partea beneficiarilor/clientilor.2. Ofertantul va completa formularul nr. 15 Sectiunea III Formulare -Declaratie pe proprie raspundere privind livrarea produselor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2009 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.10.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.08.2009 11:00
Locul: sediul Ministerului Sanatatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentatii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6, sect 3 , Localitatea: Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10032, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: str Splaiul Independentei nr. 5 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10003, Romania, Tel.0213195180, Fax: 0213195182
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegala
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA LEGISLATIVA SI ASISTENTA JURIDICA DIN MS
Adresa postala: str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10032, Romania, Tel.0213072595, Fax: 0213072597, Adresa internet (URL): www.ms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2009 16:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer