Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare ecusoane textile brodate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
140.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CONFEXIMP MOD ELO V S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143611/25.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138633
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02316 CRAIOVA
Adresa postala: str.Drumul Industriilor nr.81, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200611, Romania, Punct(e) de contact: STEFANIA ISTINIE, Tel. +40 251485935, In atentia: STEFANIA ISTINIE, Email: [email protected], Fax: +40 251485935, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare ecusoane textile brodate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea Militara 02316, Str. Drumul Industriilor, nr. 81, Craiova, Jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul vizeaza achizitionarea de ecusoane brodate nominale (padure si desert), ecusoane brodate ROMANIA (padure si desert), ecusoane brodate pentru maneca (tricolor) si ecusoane brodate pentru maneca cu denumirea detasamentului/institutiei. Pentru a permite operatorilor economici sa-si intocmeasca ofertele, autoritatea contractanta a anexat la caietul de sarcini specificatiile tehnice ale produselor, precum si 2 fise de obiect pentru ecusoanele brodate pentru maneca cu denumirea detasamentului/institutiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39561132-6 - Ecusoane textile (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
140, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S095-161095din17.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Acord cadru furnizare ecusoane brodate nominale si romania
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONFEXIMP MOD ELO V S.R.L.
Adresa postala: str.Caracal, nr.117E, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Tel. 0251.594510, Email: [email protected], Fax: 0251.594510, Adresa internet (URL): www.modaelo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 140000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertele de pret se vor face pe fiecare lot in parte si nu se va depasi valoarea estimata de autoritatea contractanta, astfel: ecuson brodat nominal - 5 (cinci) lei/buc, ecuson ROMANIA - 5(cinci) lei/buc (pentru lot nr. 1), ecuson brodat pentru maneca (tricolor)- 8 (opt) lei/buc (pentru lot nr. 2), ecuson brodat pentru maneca cu denumirea detasamentului/institutiei - 15 lei/buc (pentru lot nr. 3).In ceea ce priveste licitatia electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se vor trimite solicitari ofertantilor clasificati pe primul loc de a imbunatati oferta (prin completarea unui nou formular de oferta - propunere financiara- care sa contina un pret mai mic decat cel oferit anterior, la finalul rundei de licitatie electronica). Daca pe parcursul licitatiei electronice se constata imbunatatirea ofertei si se modifica clasamentul, in sensul ca se modifica ocupantul locului 1, licitatia electronica se prelungeste automat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea militara 02316 Craiova
Adresa postala: str, Drumul Industriilor, nr 81, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200611, Romania, Tel. +40 251485935, Email: [email protected], Fax: +40 251485935, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 13:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer