Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare materiale sanitare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.268 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Co & Co Consumer 2002 SRL
Anunt de atribuire numarul 45134/17.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII , ,Maria Skolodovska Curie"
Adresa postala: Bulevardul Constantin Brancoveanu nr.20 , sector 4 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041451, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN TRONECI, Tel.0214604260, Email: [email protected], Fax: 0214610325, Adresa internet (URL): www.mscurie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia spital
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie materiale sanitare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141520-1 - Derivate plasmatice (Rev.2)
33141111-1-Bandaje adezive (Rev.2)
33141118-0-Comprese de tifon (Rev.2)
33141200-2-Catetere (Rev.2)
33157800-3-Dispozitiv de administrare a oxigenului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 268.4RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10153 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Co & Co Consumer 2002 SRL
Adresa postala: Str. Luceafarului 12 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021 7810720, Fax: 021 7810720
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8454.95 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10155 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RADIMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr. Carol Davila nr. 62, ET 1, AP 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050455, Romania, Tel.4109614, Email: [email protected], Fax: 4109625
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1291.15 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10152 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala: INTR. GLUCOZEI NR. 37-39, BLOC TRONSON II, AP. BIROU 16, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel.021/ 242.44.77, Email: [email protected], [email protected]; [email protected], Fax: 021/ 242.24.26; 243.05.88, Adresa internet (URL): www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13544.90 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10161 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDACTIV S.R.L.
Adresa postala: Str Anastase Simu nr 6, Sc A, Et 3, Ap 7, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010294, Romania, Tel.3155864, Email: [email protected], Fax: 3152772
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5950.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10160 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANSIPROD MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 941, Localitatea: Filipestii de Padure, Cod postal: 107245, Romania, Tel.021 668.40.85
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4153.82 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10158 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Biochim Medical S.R.L.
Adresa postala: Str.Barbu Vacarescu Nr.162, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020284, Romania, Tel.0212112475;0744338771, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0212112475, Adresa internet (URL): www.biochimed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4119.19 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10157 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RUBICON EDITECH 89 S.R.L.
Adresa postala: Str.Covasna, nr.31, bl.F26, sc.1, et.2, ap.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041675, Romania, Tel.021.310.12.45, Email: [email protected], Fax: 021.315.30.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2105.11 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10159 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Steril Romania S.R.L.
Adresa postala: B-dul Metalurgiei, nr. 3-5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041 831, Romania, Tel.021/460.07.79, Email: [email protected], Fax: 021/460.07.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4585.03 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10156 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAUL HARTMANN S.R.L.
Adresa postala: STRADA NUCULUI, NR. 1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540300, Romania, Tel.0265210928, Email: [email protected], Fax: 0265213558
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5286.50 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10154 Denumirea: Contract furnizare produse
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
B.BRAUN MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Louis Pasteur nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300264, Romania, Tel.0256284905, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0256284907, Adresa internet (URL): www.bbraun.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2777.75 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104641 , ,Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr 5 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE"
Adresa postala: Bulevardul Constantin Brancoveanu nr.20 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041451, Romania, Tel.0214603125, Email: [email protected], Fax: 0214603125, Adresa internet (URL): www.mscurie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2008 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer